lanseringstilbud på boken

VÅR NÆRE FREMTID

Normalpris 249,-


Lanseringstilbud kun 199,- pluss porto.

NB! Du får også med forfatterens forrige bok.

EN REISE INN I VÅR NÆRE FREMTID

Denne science fiction boken handler ikke om en dystopisk fremtid hvor mennesket må kjempe for å overleve. Tvert imot handler den om en lysende fremtid hvor vi har greid å overkomme det meste av våre problemer. Den vil vise samholdet, styrken, kjærligheten og potensialet i mennesket.

Leseren blir invitert med på en reise inn i fremtiden og får oppleve hvordan livet arter seg der. Hovedpersonen blir kjent med en kvinne, og det oppstår følelser mellom dem. Sammen utforsker de samfunnet og har en mengde samtaler om forskjellen mellom vårt og deres. Det blir bl.a. tur til en romstasjon, ned i en undersjøisk forskningsstasjon og ikke minst møte med våre kosmiske venner på slutten av boken.

Den verden hovedpersonen møter har en langt mer menneskevennlig og positiv tilnærming til livet. Boken er fri for drap, kriminalitet, intriger, frykt og annen elendighet. Derimot inneholder den fantasi, gode opplevelser og mye optimisme og håp.

Les hele forordet her!

FORORD

Fremtiden… Hva vil den bringe? Hvordan vil den se ut? Det er et fascinerende og stort tema som mange er opptatt av og bekymret for. Vil vi bli plaget av eskalerende miljøkatastrofer eller vil vi greie å håndtere og kontrollere dem. Vil den være full av forurensing og plast eller vil den være ren og fri for all forsøpling? Vil vi greie å stoppe og eventuelt reversere den globale oppvarmingen? Vil det være et samfunn fullt av frykt og elendighet eller fullt av latter og glede?

Hvordan fremtiden vil bli er ikke slått i stein. Det er vi mennesker som bestemmer hva som skal skje fremover. Fremtiden er bevegelig og helt avhengig av hva vi finner på. Allikevel finnes det hint og trender som peker i bestemte retninger.

Fantasi er viktigere enn kunnskap sa Einstein. Jeg har gjort et forsøk på å beskrive fremtiden basert på mange års interesse for temaet, mye selvstudier og lang erfaring fra mitt profesjonelle virke. Ja, helt siden jeg var gutt har jeg hatt stor interesse for fremtiden. Jeg hadde en modell av romfergen på gutterommet mitt, futuristiske plakater og leste bøker om vitenskap og de store spørsmål. Jeg så science fiction filmer og allerede som sekstenåring tidlig på 80-tallet programmerte jeg dataspill. Siden den gang har mitt interessefelt utvidet seg til å omfatte nye samfunnsmodeller, spiritualitet, utenomjordisk liv m.m.. Alt dette har blitt en del av denne boken.

Hos meg har det etterhvert formet seg et potensielt bilde av fremtiden som er langt mer positiv enn det man får inntrykk av når man ser verden i dag. En av grunnene til det er det relativt ensidige fokuset, spesielt av media, rundt det som er galt og dysfunksjonelt. Det foregår enorm mye innovasjoner og generelt positive ting som kameralinsene alt for sjelden retter fokus mot.

Denne boken er også en motvekt mot alle de dystre og dystopiske fremtidsscenariene som blir beskrevet i så mange science fiction filmer og bøker. Hvordan vi ser for oss fremtiden er etter mitt syn medvirkende for hvordan den vil bli. Nettopp dette er også en viktig grunn til at jeg har skrevet boken. Den beskriver også dagens samfunn sett i forhold til fremtiden boken beskriver og prosessen fram dit.

Mitt syn på fremtiden er i høyeste grad lys og positiv, men og realistisk. Hvorfor og på hvilken måte spør du kanskje? Fordi mange av de store viktige sakene mennesket sliter med globalt sett er på bedringens vei. Ta kriger for eksempel, statistikk sett blir det færre av dem. I fremtidsscenarioet jeg beskriver har vi sluttet helt med slik primitiv atferd som jo kriger er. Det skyldes at mennesket vokser i sin forståelse, vi utvikler oss. Vi har også sett en drastisk reduksjon av ekstrem fattigdom og levealderen har blitt lenger. I tillegg har vi nå et økende samarbeid nasjoner mellom for å løse problemene vi står foran, for eksempel innen miljøet. Alt dette er langt viktigere saker, etter min mening, enn den teknologiske utviklingen, selv om det også selvsagt er med på å løfte oss. For hva hjelper det med teknologisk utvikling, når det kan misbrukes og vi står i fare for å ødelegge oss selv? Derfor er det menneskelige aspektet så viktig, noe nettopp denne boken legger mest vekt på. På den annen side er det beskrevet mye moderne teknologi i denne fremtidsverden, men det er underordnet mennesket og brukes kun til menneskets beste i en verden som er langt mer humant og vennligere enn dagens samfunn.

Selv om det går fremover med menneskeheten oppstår det nye utfordringer som vi må hanskes med. Menneskeskapte klimaendringer er alvorlig og truer fremtiden. Vi har nå ankommet konsekvensenes tidsalder. På den annen side har klimaendringene en viktig funksjon, de påminner oss at vi ikke kan gjøre hva vi vil med planeten vår. Klimaendringene har gjort oss bevisste på at våre handlinger har konsekvenser og på vår dype forbindelse til naturen. De har fått oss til å finne miljøvennlige løsninger og denne utviklingen vil akselerere fremover. Eksempler på andre utfordringer som vi står ovenfor er misbruk av genteknologi og økende ensomhet. Samtidig har vi seiglivede problemer som ulikhet hvilket skaper store og økende utfordringer og lidelser den dag i dag og som er sterk medvirkende årsak til fremveksten av populistiske ledere.

Den gode nyheten er at nesten alle våre problemer er løst allerede, bare at de er så spredd rundtomkring i verden. Derfor er det så få som vet om alle de gode løsningene som allerede eksisterer. Etter som tiden går vil disse, og nye løsninger, bli tatt i bruk mer og mer over hele verden, noe denne boken vil ta for seg.

Hvor langt inn i fremtiden er handlingene i boken lagt? Det spørsmålet har jeg overlatt litt til leseren selv, men jeg kan si som så at det ikke er så veldig langt frem, derav tittelen til boken. Noen av våre barn og barnebarn vil fremdeles være i live i den fremtiden jeg beskriver og noen av de yngre leserne også.

Star Trek serien og filmene er det mange som kjenner til. De er lagt til en tid enda lenger inn i fremtiden enn denne boken. Science fiction beskriver mange ganger ting som blir til virkelighet senere. Star Trek er intet unntak. Lenge før det var normalt var Star Trek universet multikulturelt. En afrikansk-amerikanske kvinne i originalserien var den første som spilte en hovedrolle på amerikansk TV. Star Trek var det eneste showet Martin Luther King og kona lot sine tre barn få se. I Star Trek var det normalt med fredelig sameksistens med andre vesener i universet her på Jorden. Her var også tilholdsstedet til Føderasjonen, som var en union mellom ulike raser. Føderasjonen hadde også avskaffet penger, hvilket hadde fjernet behovet for kjøp, salg og konkurranse samt sterkt redusert grådighet, sjalusi og en mengde andre problemer. Menneskeheten på Jorden hadde overvunnet sykdom og fattigdom. Star Trek hadde premiere i september 1966 som for øvrig var samme måned og år som jeg selv ble født. Kanskje jeg ville være med på moroa?

I skivende stund virker noen politikere og statsledere skremmende, men her gjelder det å tenke langsiktig. De nålevende politikerne vil for lengst ha avsluttet sine politiske posisjoner i det fremtidsscenariet jeg beskriver i denne boken. Etter hvert som mennesket tilegner seg mer empati og visdom vil vi vokse i vår forståelse og utvikling og fremtidige ledere vil komme til å reflektere dette.

Mange eldre som lever i dag har vært vitne til en enorm samfunnsmessig forandring. Utviklingen de neste tiårene kommer til å gå vesentlig fortere enn de foregående tiårene. Nettopp derfor er denne tiden så viktig og avgjørende for vår fremtid. Vi trenger visjonære personer som kan uttrykke seg gjennom sitt kunstneriske virke, sitt forfatterskap sine oppfinnelser og innovasjoner bare for å nevne noe. Vi trenger drømmere, ja vi har behov for alle som ønsker å bidra til menneskehetens beste ved nettopp å se det beste i mennesket og vårt enorme potensiale som vi bare så vidt har begynt å se konturene av.

Jeg håper du vil bli med på denne reisen inn i vår nære fremtid sammen med hovedpersonen og de han møter der, som også innbefatter vennligsinnet intelligent liv fra andre sivilisasjoner. Boken er fri for drap, kriminalitet, intriger, frykt og annen elendighet. Det er ikke en dystopisk beskrivelse hvor mennesker må overleve i en for det meste ødelagt verden. Derimot inneholder den gode opplevelser, optimisme, håp, fantasi og kjærlighet. Den har en mer menneskevennlig og positiv tilnærming til livet. Det er lys i tunnelen og ønsket mitt er at flere vi se det og sammen skape en fantastisk og berikende fremtid for oss alle fullt av levende og empatiske mennesker.

Henning Jon Grini

ble født i Bergen i 1966.
I hele sitt voksne liv har han vært opptatt av de store spørsmålene i livet. Han er samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste, samt løfte menneskets bevissthet til et høyere nivå. Han har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Harmoni) i 12 år. Nylig etablerte han organisasjonen GaiaInnovations, samt nettstedet www.countdown2contact.org som denne boken er en del av.

Han har sin egen hjemmeside: www.inspirasjonogideer.no

Last ned høyoppløselig bilde av forfatteren her. Foto: Jarle Kavli Jørgensen.

Tittel: Vår nære fremtid

Forfatter: Henning Jon Grini

Forlag: GaiaInnovations

Pris:  249,- 199,-

Antall sider: 148

Innbinding: heftet

Utgivelsesår: 2019

Distribusjon: Egen

Inkludert i lanseringstilbudet er forfatterens forrige bok:

Gaia og mennesket – mot en lysere fremtid

Les mer om boken her.
(ekstern link)

Bestilling

199,- pluss porto

Vipps

Send penger direkte til forfatteren via mobil 40008120.

259,- inkl. porto
Husk å legg ved melding om adressen!

Kortbetaling og Paypal

Betal via nettbutikk. Ved utsjekk oppgi koden (tilbud).

259,- inkl. porto

Faktura

Å legge ved faktura medfører ekstraarbeid så vi tar et gebyr på 45,- for dette.

For faktura mail oss her.

259,- inkl. porto + gebyr 45,-

Ønsker du kun boken Vår nære fremtid er prisen 239,- inkl. porto.

De som da skal betale med kort eller Paypal må oppgi koden (tilbud2) ved utsjekk.

Pin It on Pinterest

Share This